Kontakt

 

Niidu Apteek OÜ

juahtuse liige Mihkel Haavel mihkel.haavel@niiduapteek.ee

Niidu Põhiapteek Aurigas tel:45 22 509; e-post: auriga@niiduapteek.ee
Niidu haruapteek Tooma tel 45 38 628; e-post: tooma@niiduapteel.ee